CZ | EN

Přihlaste neobyčejnou ženu z Vašeho okolí do soutěže ŽENA REGIONU 2013

Znáte ve Vašem okolí n?jakou neoby?ejnou ženu? P?ihlaste ji do 5. ro?níku celonárodní sout?že ŽENA REGIONU 2013. Sout?ž je ur?ena pro všechny ženy, se kterými se denn? setkáváme a které mnohdy dosahují jedine?ných výsledk? nejen ve své profesi, ale aktivn? se podílejí i na ve?ejném život?, tvo?í hodnoty, pomáhají ostatním a ješt? p?i tom všem zvládají pé?i o rodinu.

Cílem sout?že ŽENA REGIONU je ocenit úsilí výjime?ných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci a aktivity. Ukázat, že každý region má mnoho neoby?ejných žen, které mnohdy nejen pracovní ale i volný ?as ob?tují pro ostatní.

Pro rok 2013 p?evzal nad akcí záštitu Senát Parlamentu ?eské republiky v ?ele s p?edsedou Milanem Št?chem.

„Žena má nezastupitelnou roli v rodin? i ve spole?nosti. Stát by m?l v rámci svých možností vytvá?et maximáln? p?íznivé podmínky k tomu, aby se ženy mohly v rámci rodiny realizovat jako matky, v ?emž jsou nenahraditelné, ale aby zárove? nemusely ob?tovat svou kariéru nebo spole?enský život.,“ uvedl k ud?lení záštity p?edseda Senátu Parlamentu ?eské republiky Milan Št?ch.

Letos poprvé je projekt realizován i ve spolupráci s kancelá?emi senátor? ve volebních obvodech, odkud regionální vít?zka pochází, a senáto?i symbolicky p?evezou záštitu nad regionálním p?edáváním ocen?ní.

Absolutní vít?zka Žena regionu 2013 bude vyhlášena dne 27. b?ezna na slavnostním galave?eru, který se bude konat v historických prostorách Augustine Hotelu v centru Prahy.

Informace o celém projektu, p?ihlášky do letošního ro?níku a p?ehled vít?zek z minulých ro?ník? najdete na www.zenaregionu.cz

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.