+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Přihlaste neobyčejnou ženu z Vašeho okolí do soutěže ŽENA REGIONU 2013

Znáte ve Vašem okolí n?jakou neoby?ejnou ženu? P?ihlaste ji do 5. ro?níku celonárodní sout?že ŽENA REGIONU 2013. Sout?ž je ur?ena pro všechny ženy, se kterými se denn? setkáváme a které mnohdy dosahují jedine?ných výsledk? nejen ve své profesi, ale aktivn? se podílejí i na ve?ejném život?, tvo?í hodnoty, pomáhají ostatním a ješt? p?i tom všem zvládají pé?i o rodinu.

Cílem sout?že ŽENA REGIONU je ocenit úsilí výjime?ných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci a aktivity. Ukázat, že každý region má mnoho neoby?ejných žen, které mnohdy nejen pracovní ale i volný ?as ob?tují pro ostatní.

Pro rok 2013 p?evzal nad akcí záštitu Senát Parlamentu ?eské republiky v ?ele s p?edsedou Milanem Št?chem.

„Žena má nezastupitelnou roli v rodin? i ve spole?nosti. Stát by m?l v rámci svých možností vytvá?et maximáln? p?íznivé podmínky k tomu, aby se ženy mohly v rámci rodiny realizovat jako matky, v ?emž jsou nenahraditelné, ale aby zárove? nemusely ob?tovat svou kariéru nebo spole?enský život.,“ uvedl k ud?lení záštity p?edseda Senátu Parlamentu ?eské republiky Milan Št?ch.

Letos poprvé je projekt realizován i ve spolupráci s kancelá?emi senátor? ve volebních obvodech, odkud regionální vít?zka pochází, a senáto?i symbolicky p?evezou záštitu nad regionálním p?edáváním ocen?ní.

Absolutní vít?zka Žena regionu 2013 bude vyhlášena dne 27. b?ezna na slavnostním galave?eru, který se bude konat v historických prostorách Augustine Hotelu v centru Prahy.

Informace o celém projektu, p?ihlášky do letošního ro?níku a p?ehled vít?zek z minulých ro?ník? najdete na www.zenaregionu.cz

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.