+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Představenstvo TMR představilo finanční plán. Investovat bude do rozvoje středisek i hotelů

P?edstavenstvo spole?nosti Tatry mountain resorts, a.s., uvedlo na valném shromážd?ní finan?ní plán na finan?ní rok 2012/13. Ve finan?ním plánu se projektují ro?ní výnosy s 13,5% meziro?ním r?stem na 51,7 milion? EURO a provozní zisk p?ed odpisy (EBITDA) s 20% r?stem na 17 milión? EURO.

P?edstavenstvo dále prezentovalo investi?ní plán na tento rok. TMR plánuje investovat do rozvoje st?edisek a hotel?, nové lanovky v Tatranské Lomnici a záchytného parkovišt? v ?ásti Chopok Jih – Krupová. Dokon?í se i výstavba restaurace Rotunda v ?ásti propojení Chopku Sever – Jih.
Ostatní investice zahrnují rozši?ování zasn?žování, úpravy sjezdovek, výstavbu nových apartmán? Chalets Zahrádky de Luxe, renovaci hotelu Srdí?ko a jeho wellness prostor? a výstavbu nové konferen?ní místnosti ve Wellness hotelu Grand Jasná.
Dále akcioná?i p?ijali návrh rozd?lení zisku ve výšce 10,2 milión? EURO ve form? dividend ve výšce 7,1 mil.EURO, resp 1,06 EURO na akcii, což p?i sou?asné cen? akcie p?edstavuje dividendový výnos 2,3%.
Valné shromážd?ní bylo sou?ástí už t?etího ro?níku Víkendu akcioná?? TMR s bohatým doprovodným programem ve stylu tropické noci s extra akcemi a slevami pro akcioná?e a jejich p?íslušníky.
„T?etí ro?ník našeho netradi?ního zážitkového valného shromážd?ní hodnotím velmi pozitivn?. Jsem hrdý, že jsme mohli našim akcioná??m op?t prezentovat úsp?chy TMR a zárove? naši akcioná?i mohli zažít novinky této ro?ní sezony na vlastní k?ži, jako nap?íklad unikátní lanovku Funitel, lyža?ský výtah Twinliner v Jasné, a nebo projekt Tropical Paradise v Tatralandii,“ doplnil Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva a generální ?editel TMR.
„Našimi výsledky jsme potvrdili, že naši akcioná?i investovali do rostoucí stabilní spole?nosti se silnou korporátní strategií a kulturou a velkým potenciálem r?stu. Tento rok bude op?t silný, co se týká r?stu spole?nosti a nových investic. Ukon?íme první fázi našeho intenzivního investi?ního plánu,“ dodává Hlavatý.
Rozhodující den pro právo na výplatu dividendy byl stanovený Valným shromážd?ním na 3. kv?tna 2013. Dividenda bude vyplacená v období do 60 dní od rozhodujícího dne.
Více informací najdete na www.tmr.sk.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.