CZ | EN

Představenstvo TMR představilo finanční plán. Investovat bude do rozvoje středisek i hotelů

P?edstavenstvo spole?nosti Tatry mountain resorts, a.s., uvedlo na valném shromážd?ní finan?ní plán na finan?ní rok 2012/13. Ve finan?ním plánu se projektují ro?ní výnosy s 13,5% meziro?ním r?stem na 51,7 milion? EURO a provozní zisk p?ed odpisy (EBITDA) s 20% r?stem na 17 milión? EURO.

P?edstavenstvo dále prezentovalo investi?ní plán na tento rok. TMR plánuje investovat do rozvoje st?edisek a hotel?, nové lanovky v Tatranské Lomnici a záchytného parkovišt? v ?ásti Chopok Jih – Krupová. Dokon?í se i výstavba restaurace Rotunda v ?ásti propojení Chopku Sever – Jih.
Ostatní investice zahrnují rozši?ování zasn?žování, úpravy sjezdovek, výstavbu nových apartmán? Chalets Zahrádky de Luxe, renovaci hotelu Srdí?ko a jeho wellness prostor? a výstavbu nové konferen?ní místnosti ve Wellness hotelu Grand Jasná.
Dále akcioná?i p?ijali návrh rozd?lení zisku ve výšce 10,2 milión? EURO ve form? dividend ve výšce 7,1 mil.EURO, resp 1,06 EURO na akcii, což p?i sou?asné cen? akcie p?edstavuje dividendový výnos 2,3%.
Valné shromážd?ní bylo sou?ástí už t?etího ro?níku Víkendu akcioná?? TMR s bohatým doprovodným programem ve stylu tropické noci s extra akcemi a slevami pro akcioná?e a jejich p?íslušníky.
„T?etí ro?ník našeho netradi?ního zážitkového valného shromážd?ní hodnotím velmi pozitivn?. Jsem hrdý, že jsme mohli našim akcioná??m op?t prezentovat úsp?chy TMR a zárove? naši akcioná?i mohli zažít novinky této ro?ní sezony na vlastní k?ži, jako nap?íklad unikátní lanovku Funitel, lyža?ský výtah Twinliner v Jasné, a nebo projekt Tropical Paradise v Tatralandii,“ doplnil Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva a generální ?editel TMR.
„Našimi výsledky jsme potvrdili, že naši akcioná?i investovali do rostoucí stabilní spole?nosti se silnou korporátní strategií a kulturou a velkým potenciálem r?stu. Tento rok bude op?t silný, co se týká r?stu spole?nosti a nových investic. Ukon?íme první fázi našeho intenzivního investi?ního plánu,“ dodává Hlavatý.
Rozhodující den pro právo na výplatu dividendy byl stanovený Valným shromážd?ním na 3. kv?tna 2013. Dividenda bude vyplacená v období do 60 dní od rozhodujícího dne.
Více informací najdete na www.tmr.sk.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.