CZ | EN

Nadace Zdeňka Milera předala téměř čtvrt miliónu korun na pomoc Ústavu pro péči o matku a dítě

Více než 240 000 tisíc korun se poda?ilo vybrat b?hem benefi?ního galave?era, který v polovin? ?íjna uspo?ádala Nadace Zde?ka Milera ve spolupráci se spole?nostmi Mercedes Benz, Chopard a hotelem The Augustine Prague. Výt?žek nyní poputuje do Ústavu pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí. Slavnostní p?edání šeku se uskute?nilo 30. ?íjna 2014 v Ústavu pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí. Akce se zú?astnila i vnu?ka slavného malí?e a prezidentka nadace Karolína Milerová.

Šek na 242 564 tisíc korun p?evzal z rukou Elmara Greifa, generálního ?editele hotelu The Augustine, zástupce Ústavu pro pé?i o matku a dít? doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. „Rád bych Nadaci Zde?ka Milera i ostatním partner?m pod?koval za charitativní ve?er, který pro naše zdravotnické za?ízení uspo?ádali. Moc si toho vážím. Pé?e, kterou ústav poskytuje, je totiž velmi nákladná. Získané finan?ní prost?edky nám pomáhají ke koupi modern?jší technologie a rozší?ení spektra zákrok?. Výt?žek plánujeme využít v Centru fetální medicíny, které se zabývá nitrod?ložními operacemi,“ uvedl Ladislav Krofta. Benefi?ní ve?er i samotné slavnostní p?edání se uskute?nilo pod patronací Nadace Zde?ka Milera, slavného malí?e a autora legendární postavi?ky Krte?ek. Nadaci založila v roce 2011 jeho vnu?ka Karolína Milerová. „D?de?ek zasv?til sv?j život práci pro d?ti. A vždycky mi ?íkal, že pomáhat t?m, kte?í to pot?ebují, je jeden ze smysl? lidského života. Nadace nesoucí jeho

odkaz tak pln? podporuje jeho myšlenky a jeho odkaz. Snažíme se pomáhat d?tem z d?tských krizových center, handicapovaným a nemocným d?tem i t?m ješt? nenarozeným. Na rozdíl od jiných nadací, nemá Nadace Zde?ka Milera žádné provozní náklady, protože se o ní starají zam?stnanci mé spole?nosti Little Mole. Díky tomu opravdu úpln? všechny peníze, které získáme, putují k pot?ebným,“ dodala zakladatelka Nadace Zde?ka Milera Karolína Milerová. Mediálními partnery nadace a tohoto projektu je ?eská televize a rádio Impuls.

TIL_9259TIL_8972 TIL_9143  TIL_9248 TIL_9131

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.