+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Nadace Zdeňka Milera předala téměř čtvrt miliónu korun na pomoc Ústavu pro péči o matku a dítě

Více než 240 000 tisíc korun se poda?ilo vybrat b?hem benefi?ního galave?era, který v polovin? ?íjna uspo?ádala Nadace Zde?ka Milera ve spolupráci se spole?nostmi Mercedes Benz, Chopard a hotelem The Augustine Prague. Výt?žek nyní poputuje do Ústavu pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí. Slavnostní p?edání šeku se uskute?nilo 30. ?íjna 2014 v Ústavu pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí. Akce se zú?astnila i vnu?ka slavného malí?e a prezidentka nadace Karolína Milerová.

Šek na 242 564 tisíc korun p?evzal z rukou Elmara Greifa, generálního ?editele hotelu The Augustine, zástupce Ústavu pro pé?i o matku a dít? doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. „Rád bych Nadaci Zde?ka Milera i ostatním partner?m pod?koval za charitativní ve?er, který pro naše zdravotnické za?ízení uspo?ádali. Moc si toho vážím. Pé?e, kterou ústav poskytuje, je totiž velmi nákladná. Získané finan?ní prost?edky nám pomáhají ke koupi modern?jší technologie a rozší?ení spektra zákrok?. Výt?žek plánujeme využít v Centru fetální medicíny, které se zabývá nitrod?ložními operacemi,“ uvedl Ladislav Krofta. Benefi?ní ve?er i samotné slavnostní p?edání se uskute?nilo pod patronací Nadace Zde?ka Milera, slavného malí?e a autora legendární postavi?ky Krte?ek. Nadaci založila v roce 2011 jeho vnu?ka Karolína Milerová. „D?de?ek zasv?til sv?j život práci pro d?ti. A vždycky mi ?íkal, že pomáhat t?m, kte?í to pot?ebují, je jeden ze smysl? lidského života. Nadace nesoucí jeho

odkaz tak pln? podporuje jeho myšlenky a jeho odkaz. Snažíme se pomáhat d?tem z d?tských krizových center, handicapovaným a nemocným d?tem i t?m ješt? nenarozeným. Na rozdíl od jiných nadací, nemá Nadace Zde?ka Milera žádné provozní náklady, protože se o ní starají zam?stnanci mé spole?nosti Little Mole. Díky tomu opravdu úpln? všechny peníze, které získáme, putují k pot?ebným,“ dodala zakladatelka Nadace Zde?ka Milera Karolína Milerová. Mediálními partnery nadace a tohoto projektu je ?eská televize a rádio Impuls.

TIL_9259TIL_8972 TIL_9143  TIL_9248 TIL_9131

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.