CZ | EN

Na Slovensku možná vyroste Krtkoland, zábavný park pro děti

Naši slovenští sousedé se možná do?kají sv?tové rarity. V sou?asné dob? probíhají jednání o tom, že ve Vysokých Tatrách by mohl vzniknout zábavný park s atrakcemi pro d?ti, proléza?ky – vše v duchu Krte?ka.

„Mohu potvrdit, že v sou?asné dob? probíhají jednání o form? spolupráce mezi spole?nosti Little Mole vlastníci práva na brand Krte?ka a spole?ností Tatry mountain resorts,“ uvedl p?edseda dozor?í rady Igor Rattaj,

Hlavní vizí je vytvo?it zábavný park ale umírn?n?jší než megalomanský Disneyland ?i celosv?tov? oblíbeného Legoland, který by TMR spole?n? s LM provozovaly. Ten by mohl vzniknout ve Vysokých Tatrách a má být spíše lokálního charakteru.

„Rádi bychom vytvo?ili zábavný park pro cílovou skupinu d?tí 0-8 let s využitím brandu Krte?ka, s celou ?adou atrakcí, proléza?ek ve stylu legendární postavi?ky v?etn? celé škály reklamních p?edm?t?, až po nové interaktivní technologie,“ míní Rattaj ze spole?nosti TMR, která nap?íklad provozuje nejv?tší aquapark na Slovensku Tatralandie ?i skiareál ve Špindlerov? Mlýn? a má tedy s provozováním podobných resort? letité zkušenosti.

„Rádi bychom vytvo?ili projekt, který když bude úsp?šný, nabídli bychom ho i do jiných zemí jako je ?esko, Ma?arsko ?i Polsko, postava Krte?ka má nejenom ?esko-slovenský koncept, ale je známá celosv?tov? a provází už n?kolikátou generaci d?tí,“ dodává.

Spole?ný cíl potvrdila i majitelka práv na Krte?ka Karolína Milerová, vnu?ka Zde?ka Milera, která dokonce v Nízkých Tatrách o víkendu odhalila krte?kovi hv?zdu na chodníku slávy v aquaparku v Tatralandii.

„Ano, jednání probíhají a já doufám, že zábavný park na Slovensku vznikne, navíc zam??ujeme i pozornost ne expanzi do USA a ?íny. S aktivitami spojenými na Slovensku bych ráda podpo?ila i tam?jší zajímavé charitativní projekty,“ míní Karolina Milerová, která by v ?esku skrze Nadaci Zde?ka Milera podporuje d?ti ze sociáln? slabých rodin.

O tom, že spole?nost TMR je v provozování zábavných park? úsp?šná sv?d?í i ekonomická ?ísla. „Od za?átku nového finan?ního roku TMR, tedy od podzimu 2012, jsme b?hem zimní sezony a jara zatím zaznamenali nár?st návšt?vník? o 16,2 %, p?edevším díky naší novince Tropical Paradise, která návšt?vník?m aquaparku nedaleko Liptovského Mikuláše garantuje letní p?ímo?skou atmosféru v každém po?así,“ uvedl ?editel Tatralandie Michal Be?o.

Celková investice spole?nosti Tatry mountain resorts, a.s. do nové haly Tropical Paradise ?iní 5,2 milion? EUR. Spolu s dalšími investicemi, jako je nap?. nov? rekonstruovaný amfiteátr v Tatralandii nebo nová atrakce ve form? vodního katapultu Gold Splash, se výše investic p?ibližuje ?íslu 6 milion? EUR za lo?ský rok.

A jaké novinky ?ekají na návšt?vníky v Tatralandii? Klí?ovou novinkou letní sezony 2013 je Tropical Paradise jako garanci letního po?así pro návšt?vníky regionu Liptov b?hem jejich letní dovolené a Zárove? i novinku Superfly Tatralandia,

„Jde o létání ve v?trném tunelu jako simulátor volného pádu, tato novinka bude jedinou svého druhu na Slovensku a dopl?uje portfolio našich služeb pro vyznava?e adrenalinových sport? s garancí maximální bezpe?nosti,“ dodává Be?o.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.