+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Na Slovensku možná vyroste Krtkoland, zábavný park pro děti

Naši slovenští sousedé se možná do?kají sv?tové rarity. V sou?asné dob? probíhají jednání o tom, že ve Vysokých Tatrách by mohl vzniknout zábavný park s atrakcemi pro d?ti, proléza?ky – vše v duchu Krte?ka.

“Mohu potvrdit, že v sou?asné dob? probíhají jednání o form? spolupráce mezi spole?nosti Little Mole vlastníci práva na brand Krte?ka a spole?ností Tatry mountain resorts,” uvedl p?edseda dozor?í rady Igor Rattaj,

Hlavní vizí je vytvo?it zábavný park ale umírn?n?jší než megalomanský Disneyland ?i celosv?tov? oblíbeného Legoland, který by TMR spole?n? s LM provozovaly. Ten by mohl vzniknout ve Vysokých Tatrách a má být spíše lokálního charakteru.

“Rádi bychom vytvo?ili zábavný park pro cílovou skupinu d?tí 0-8 let s využitím brandu Krte?ka, s celou ?adou atrakcí, proléza?ek ve stylu legendární postavi?ky v?etn? celé škály reklamních p?edm?t?, až po nové interaktivní technologie,“ míní Rattaj ze spole?nosti TMR, která nap?íklad provozuje nejv?tší aquapark na Slovensku Tatralandie ?i skiareál ve Špindlerov? Mlýn? a má tedy s provozováním podobných resort? letité zkušenosti.

„Rádi bychom vytvo?ili projekt, který když bude úsp?šný, nabídli bychom ho i do jiných zemí jako je ?esko, Ma?arsko ?i Polsko, postava Krte?ka má nejenom ?esko-slovenský koncept, ale je známá celosv?tov? a provází už n?kolikátou generaci d?tí,“ dodává.

Spole?ný cíl potvrdila i majitelka práv na Krte?ka Karolína Milerová, vnu?ka Zde?ka Milera, která dokonce v Nízkých Tatrách o víkendu odhalila krte?kovi hv?zdu na chodníku slávy v aquaparku v Tatralandii.

„Ano, jednání probíhají a já doufám, že zábavný park na Slovensku vznikne, navíc zam??ujeme i pozornost ne expanzi do USA a ?íny. S aktivitami spojenými na Slovensku bych ráda podpo?ila i tam?jší zajímavé charitativní projekty,“ míní Karolina Milerová, která by v ?esku skrze Nadaci Zde?ka Milera podporuje d?ti ze sociáln? slabých rodin.

O tom, že spole?nost TMR je v provozování zábavných park? úsp?šná sv?d?í i ekonomická ?ísla. „Od za?átku nového finan?ního roku TMR, tedy od podzimu 2012, jsme b?hem zimní sezony a jara zatím zaznamenali nár?st návšt?vník? o 16,2 %, p?edevším díky naší novince Tropical Paradise, která návšt?vník?m aquaparku nedaleko Liptovského Mikuláše garantuje letní p?ímo?skou atmosféru v každém po?así,“ uvedl ?editel Tatralandie Michal Be?o.

Celková investice spole?nosti Tatry mountain resorts, a.s. do nové haly Tropical Paradise ?iní 5,2 milion? EUR. Spolu s dalšími investicemi, jako je nap?. nov? rekonstruovaný amfiteátr v Tatralandii nebo nová atrakce ve form? vodního katapultu Gold Splash, se výše investic p?ibližuje ?íslu 6 milion? EUR za lo?ský rok.

A jaké novinky ?ekají na návšt?vníky v Tatralandii? Klí?ovou novinkou letní sezony 2013 je Tropical Paradise jako garanci letního po?así pro návšt?vníky regionu Liptov b?hem jejich letní dovolené a Zárove? i novinku Superfly Tatralandia,

„Jde o létání ve v?trném tunelu jako simulátor volného pádu, tato novinka bude jedinou svého druhu na Slovensku a dopl?uje portfolio našich služeb pro vyznava?e adrenalinových sport? s garancí maximální bezpe?nosti,“ dodává Be?o.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.