+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Lyžaři se dočkali, propojení severní a jižní strany Chopku

Všichni milovníci zimních radovánek se kone?n? do?kali. Po n?kolika letech se propojila jižní a severní strana Chopku v Nízkých Tatrách, tak jako tomu bylo kdysi. Nyní ale návšt?vníky ?eká v?tší komfort a pohodlí.  

Tradi?n? oble?eného Liptáka i Horehronce vyvezly na vrchol dv? úpln? nové komfortní lanovky – z jedné strany 15-místná seda?ková lanovka a p?ítele ze severní stany kopce luxusní kabinková lanovka Funitel, která je ur?ena pro 24 osob. Její zajímavostí je upevn?ní kabiny na dvou lanech, což krom? zvýšení bezpe?nosti dovoluje p?epravu i ve v?trném po?así. Systém umož?uje jízdu lanovky p?i rychlosti v?tru až do 120 km/hod.

„Tímto propojením jsme Jasnou povýšili na úrove? alpských st?edisek,“ míní Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva TMR.

Výstavba propojení za?ala už minulý rok v lét? a p?edcházela jí náro?ná projektová p?íprava. Pro zajímavost až 165 000 výkres? formátu A4 s plochou 10 500 m2,   které by p?edstavovaly plochu až dvou fotbalových h?iš?.

Na vrcholu pak Lipták i Horehronec p?ivezli svoje místní delikatesy od sýr? až po uzeniny a navzájem si je vym?nili. Propojení požehnali i dva kn?ží z obou region?.

Oficiální otev?ení zimní sezony bude sice až v sobotu, kdy si Funitel vyzkouší i ve?ejnost. „Poprvé v historii se otev?ení sezony odehraje bez sn?hu, ale i p?esto je pro návšt?vníky p?ipraven bohatý hudební program,“  uvedla marketingová manažerka Katarína Šarafínová.

A to není zdaleka jediná novinka, kterou v Jasné p?ipravili  – krom? Funitelu na návšt?vníky ?eká i lyža?ský výtah Twinliner. Pro návšt?vníky je tak p?ipraveno 45 km sjezdovek

Ve Vysokých Tatrách prošla nejv?tší zm?nou Tatranská Lomnice. Mezi lyža?i oblíbená lanovka v Lomnickém sedle bude už v zim? kožená. Starou 2-seda?kovou lanovku jsme  vylepšili o komfortn?jší ?erno-st?íbrné seda?ky.

Pouhých 15 minut jízdy autem z Jasné a  40 minut z Vysokých Tater se nachází nejv?tší resort vodní zábavy na Slovensku Tatralandia.

Nejžhav?jší novinka v podob? haly Tropical Paradise je novou érou relaxace a zábavy pod Tatrami.  Tropická hala ve tvaru mo?ské mušle otev?ela své brány již v lét?. Celkové dokon?ení p?elomové investice Tropical Paradise je naplánováno už na za?átek zimní sezony.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.