+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Lucie Bílá testovala s fanoušky nové příchutě. Vznikne i česneková minerálka?

Skon?ila snad zp?va?ka Lucie Bílá se zp?vem a vydá se na jinou profesní dráhou? Na první pohled se to tak totiž mohlo zdát, protože v pražské kavárn? MODI spole?n? s dvacítkou fanoušk? a zákazník? testovala nové p?íchut? minerálních vod Ondrášovka. Práv? ta nejlepší p?íchu? se za n?kolik m?síc? objeví na pultech.

„Dlouho dop?edu jsem byla zv?davá a napnutá jako kšandy, co si pro m? na degustaci p?ipraví, já si vybrala jemn?jší chut? i v?n? malin, ale za svého syna Filipa bych se p?imlouvala za siln?jší, sladší a lahodnou broskev. Jsem moc ráda, že jsem u takové p?íležitosti mohla být a myslím, že se bavili i lidé, kte?í p?ijeli z r?zných kout? zem?,“ prozradila zp?va?ka.
Nové p?íchut? se tak zákazníci do?kají již za pár týdn?. „Lucie Bílá jako tvá? naší minerálky se loni podílela na tvorb? nové p?íchut? hruška s medu?kou, a velice se nám to osv?d?ilo, p?ipadalo nám logické Lucii k tvorb? a testování návrhu nových p?íchutí p?izvat i letos,“ uvedl Ing. Libor Duba, generální ?editel spole?nosti ONDRÁŠOVKA, a.s..
„Stejn? jako v p?edcházejících letech i letos krom? investic do infrastruktury a inovací v oblasti výroby, klademe velký d?raz na vývoj nových p?íchutí, v pr?b?hu celého roku chceme zákazník?m p?inést nové a zajímavé p?íchut?,“ dodává Libor Duba.
Lucie Bílá už v minulosti p?iznala, že je velkou milovnicí ?esneku, ale jak to vypadá, ?esnekové minerálky se nejspíše nedo?ká. „V??íme, že Lucii Bílé bychom tím ud?lali radost, ale výrobu minerálních vod s p?íchutí ?esneku výhledov? neplánujeme,“ dodává generální ?editel Ing. Libor Duba.
Loni spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., p?inesla nové p?íchut? jak na ja?e, v pr?b?hu léta, tak i na podzim a svoje kouzlo m?la i Váno?ní limitovaná edice. „Z pohledu prodeje i obliby zákazník? byla v lo?ském roce velice oblíbená p?íchu? lesních plod?. Nasloucháme p?ání zákazník?, sledujeme trendy a v letošním roce se chceme zam??it i na to, abychom uspokojili i náro?n?jší zákazníky,“ uzavírá generální ?editel.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.