+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Lucie Bílá testovala s fanoušky nové příchutě. Vznikne i česneková minerálka?

Skon?ila snad zp?va?ka Lucie Bílá se zp?vem a vydá se na jinou profesní dráhou? Na první pohled se to tak totiž mohlo zdát, protože v pražské kavárn? MODI spole?n? s dvacítkou fanoušk? a zákazník? testovala nové p?íchut? minerálních vod Ondrášovka. Práv? ta nejlepší p?íchu? se za n?kolik m?síc? objeví na pultech.

„Dlouho dop?edu jsem byla zv?davá a napnutá jako kšandy, co si pro m? na degustaci p?ipraví, já si vybrala jemn?jší chut? i v?n? malin, ale za svého syna Filipa bych se p?imlouvala za siln?jší, sladší a lahodnou broskev. Jsem moc ráda, že jsem u takové p?íležitosti mohla být a myslím, že se bavili i lidé, kte?í p?ijeli z r?zných kout? zem?,“ prozradila zp?va?ka.
Nové p?íchut? se tak zákazníci do?kají již za pár týdn?. „Lucie Bílá jako tvá? naší minerálky se loni podílela na tvorb? nové p?íchut? hruška s medu?kou, a velice se nám to osv?d?ilo, p?ipadalo nám logické Lucii k tvorb? a testování návrhu nových p?íchutí p?izvat i letos,“ uvedl Ing. Libor Duba, generální ?editel spole?nosti ONDRÁŠOVKA, a.s..
„Stejn? jako v p?edcházejících letech i letos krom? investic do infrastruktury a inovací v oblasti výroby, klademe velký d?raz na vývoj nových p?íchutí, v pr?b?hu celého roku chceme zákazník?m p?inést nové a zajímavé p?íchut?,“ dodává Libor Duba.
Lucie Bílá už v minulosti p?iznala, že je velkou milovnicí ?esneku, ale jak to vypadá, ?esnekové minerálky se nejspíše nedo?ká. „V??íme, že Lucii Bílé bychom tím ud?lali radost, ale výrobu minerálních vod s p?íchutí ?esneku výhledov? neplánujeme,“ dodává generální ?editel Ing. Libor Duba.
Loni spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., p?inesla nové p?íchut? jak na ja?e, v pr?b?hu léta, tak i na podzim a svoje kouzlo m?la i Váno?ní limitovaná edice. „Z pohledu prodeje i obliby zákazník? byla v lo?ském roce velice oblíbená p?íchu? lesních plod?. Nasloucháme p?ání zákazník?, sledujeme trendy a v letošním roce se chceme zam??it i na to, abychom uspokojili i náro?n?jší zákazníky,“ uzavírá generální ?editel.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.