CZ | EN

Lidé od spoření na stáří očekávají zejména garanci zhodnocení vložených prostředků a nezávislost na politické situaci

P?estože diskuze o nedávno spušt?né d?chodové reform? probíhá již n?kolik m?síc?, v?tšina pr?zkum? realizovaných mezi ob?any poukázala na neradostnou realitu, že o možnostech spo?ení na d?chod mají naprosto nedostate?né informace. Ve valné v?tšin? se tedy p?i rozhodování spolehnou na doporu?ení svého pojiš?ovacího poradce.

Kooperativa proto oslovila tém?? 700 svých nejúsp?šn?jších prodejc? životního pojišt?ní, aby zjistila, co jejich klienti od spo?ení na d?chod o?ekávají. Jednozna?n? nejvíce respondent? (85 %) uvedlo garanci návratnosti a zhodnocení vklad?. Na druhém míst? v žeb?í?ku d?ležitosti zazn?la nezávislost na politické situaci (78 %), t?etí místo obsadila flexibilita (75 %), tedy možnost jednorázové výplaty na konci spo?ení, možnost vybírat ?ást naspo?ených prost?edk? v pr?b?hu spo?ení nebo možnost zvýšení ?i snížení pojistného.

Na základ? tohoto pr?zkumu Kooperativa p?ipravila nový produkt s jednoduchými podmínkami, který je zam??ený na zodpov?dné klienty. Nové pojišt?ní nese název PENZE S GARANCÍ a navazuje na úsp?šné univerzální životní pojišt?ní PERSPEKTIVA.

Hlavní p?ínosem PENZE S GARANCÍ je garantované zhodnocení vložených prost?edk? – minimáln? ve výši technické úrokové míry 2,4 % p. a. Kooperativa k ní navíc ješt? p?ipisuje podíl na zisku, takže nap?íklad za poslední 4 roky klienti získali každoro?n? výnos nejmén? ve výši 4 %. Zárove? PENZE S GARANCÍ nabízí i možnost investování do 10 tržních fond?.

Druhou zásadní výhodou je flexibilita, kterou klienti velmi oce?ují; mohou m?nit výši pojistného, p?ípadn? si peníze v pr?b?hu pojišt?ní vybírat nebo dokonce platby po dohod? s pojiš?ovnou p?erušit. Za zmínku stojí i další výhodná vlastnost životního pojišt?ní: pojistné pln?ní si pojišt?ný m?že nechat vyplatit jednorázov?, nebo m?že zažádat o výplatu pravidelného d?chodu, p?i?emž si z obou variant m?že vybrat až na konci pojistné doby.

Podrobnosti o PENZI S GARANCÍ je možné získat na www.penzesgaranci.cz, kde je zárove? p?ipravena i jednoduchá kalkula?ka k modelaci finan?ní situace každého klienta.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.