+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Kosmonauti na Chopku

Na Chopku 29.6.2013 kosmonauti slavnostn? usadili ?asovou kapsli, do které m?žou návšt?vníci po celé léto ukládat své odkazy pro budoucí generace.

Kosmonauti p?istáli v Jasné na Priehybe kde je svým horským šarmem p?ivítal Tatranec a dál jim pár instrukcí. Ti potom vyzdvihli ?asovou kapsli, naložili do speciální st?íbrné kabiny Funitelu a vyvezli na Chopek do výšky 2008 mnm, kde bude kapsle uložená a všichni, kte?í se vyvezou a nebo vystoupí na Chopek, m?žou ve speciální obálce nechat odkaz.
V obálce je papír, na který tužkou napíše zpráva pro další generace, nebo odkaz na zv??n?ní. V obálce se nachází i odznak jako hodnov?rný d?kaz spjatý s odkazem. Ten, kdo ho bude držet v rukách má právo si za 20 let zprávu vyzvednout. Speciální kapsle bude roky uzav?ená v p?ekrásné p?írod? hor a její tajemství zape?et?né jedine?ným víkem se symbolem draka zosob?uje nezni?itelnost v ?ase. Drak je strážce odkaz? a tým, který se na kapsli p?ijde podívat p?inese št?stí a bezpe?í.
?asová kapsle se uzav?e 30.listopadu 2013 a bude zape?et?ná na následujících 20 let. Každý návšt?vník st?ediska se potom m?že podívat na odpo?ítávání, kolik ?asu z?stává do otev?ení kapsle plánovaného na rok 2033.
Vyzdvihnutím kapsle p?edcházel program d?tských tane?ních soubor? a psaní odkaz?. Samotný p?íchod kosmonaut? a p?eprava kapsle na Chopek byli emotivní a vzbudili velký zájem p?ítomných návšt?vník?.
Následující 4 m?síce má každý p?íležitost p?ijít na Chopek a vložit sv?j vlastní odkaz. M?že to být všeobecný odkaz pro budoucí generace, a nebo tajný odkaz adresovaný konkrétní osob?, fotka, p?ípadné p?ání, na které by si jinak za 20 let ani nevzpomenul. Vše toto bude hlídat ?asová známka a drak Demian, který je symbolem Demanovské Doliny.
Oficiální obálky m?že každý získat v Infocentru na Bílé Pouti ve st?edisku Jasná Nízké Tatry.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.