+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Kosmonauti na Chopku

Na Chopku 29.6.2013 kosmonauti slavnostn? usadili ?asovou kapsli, do které m?žou návšt?vníci po celé léto ukládat své odkazy pro budoucí generace.

Kosmonauti p?istáli v Jasné na Priehybe kde je svým horským šarmem p?ivítal Tatranec a dál jim pár instrukcí. Ti potom vyzdvihli ?asovou kapsli, naložili do speciální st?íbrné kabiny Funitelu a vyvezli na Chopek do výšky 2008 mnm, kde bude kapsle uložená a všichni, kte?í se vyvezou a nebo vystoupí na Chopek, m?žou ve speciální obálce nechat odkaz.
V obálce je papír, na který tužkou napíše zpráva pro další generace, nebo odkaz na zv??n?ní. V obálce se nachází i odznak jako hodnov?rný d?kaz spjatý s odkazem. Ten, kdo ho bude držet v rukách má právo si za 20 let zprávu vyzvednout. Speciální kapsle bude roky uzav?ená v p?ekrásné p?írod? hor a její tajemství zape?et?né jedine?ným víkem se symbolem draka zosob?uje nezni?itelnost v ?ase. Drak je strážce odkaz? a tým, který se na kapsli p?ijde podívat p?inese št?stí a bezpe?í.
?asová kapsle se uzav?e 30.listopadu 2013 a bude zape?et?ná na následujících 20 let. Každý návšt?vník st?ediska se potom m?že podívat na odpo?ítávání, kolik ?asu z?stává do otev?ení kapsle plánovaného na rok 2033.
Vyzdvihnutím kapsle p?edcházel program d?tských tane?ních soubor? a psaní odkaz?. Samotný p?íchod kosmonaut? a p?eprava kapsle na Chopek byli emotivní a vzbudili velký zájem p?ítomných návšt?vník?.
Následující 4 m?síce má každý p?íležitost p?ijít na Chopek a vložit sv?j vlastní odkaz. M?že to být všeobecný odkaz pro budoucí generace, a nebo tajný odkaz adresovaný konkrétní osob?, fotka, p?ípadné p?ání, na které by si jinak za 20 let ani nevzpomenul. Vše toto bude hlídat ?asová známka a drak Demian, který je symbolem Demanovské Doliny.
Oficiální obálky m?že každý získat v Infocentru na Bílé Pouti ve st?edisku Jasná Nízké Tatry.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.