+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Hlasujte pro letošní Ženu regionu!

V plném proudu je internetové hlasování letošního ro?níku celonárodní sout?že Žena regionu. Široká ve?ejnost letos nominovala sto jedenáct favoritek z celé ?eské republiky. O titul se utkají sportovkyn?, um?lkyn?, podnikatelky, majitelky útulk? pro zví?ata, vedoucí charit ?i nap?íklad ženy pe?ující o opušt?né d?ti ?i nemocné seniory. Mezi kandidátkami nechybí ani ženy podílející se na rozvoji svého m?sta ?i celého regionu. Hlasovat m?žete do 2. b?ezna 2015.

ŽRProjekt Žena regionu pat?í všem ženám, které svým aktivním p?ístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na ve?ejném život?, pomáhají nemocným, d?tem ?i zví?at?m nebo p?ispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v n?mž žijí. „Nejedná se p?itom jen o ve?ejn? známé a úsp?šné osobnosti, ale p?edevším o oby?ejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá ve?ejnost ani média v?tšinou ani tušení. Práv? pro n? vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní sout?ž, jejímž cílem je ocenit úsilí t?chto výjime?ných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ uvedla zakladatelka projektu Denisa Kalivodová. Možnost nominovat výjime?né ženy m?la široká ve?ejnost do 3. února. V pond?lí 9. února pak odstartovalo on-line hlasování, které potrvá až do 2. b?ezna 2015. P?ihlášených je 111 kandidátek z celé ?eské republiky. S jejich p?íb?hy se m?žete seznámit na webových stránkách sout?že www.zenaregionu.cz, kde m?žete zárove? i hlasovat.
Nad letošním šestým ro?níkem sout?že p?evzal záštitu Senát Parlamentu ?eské republiky v ?ele s p?edsedou Milanem Št?chem.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.