+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Handicapované děti ze školy Svítání mají nový autobus

Díky sponzorským dar?m se poda?ilo pardubické škole SVÍTÁNÍ vy?ešit problém se svozem více než padesáti handicapovaných školák?. Nový autobus, který 11. zá?í slavnostn? pok?tila operní p?vkyn? Andrea Kalivodová, poskytne postiženým d?tem pohodln?jší cestování a pom?že jim v dalším rozvoji. D?ti nový autobus ve škole p?ivítaly tancem a zp?vem.

„Naše škola poskytuje vzd?lání a navazující služby dv?ma stovkám d?tí a mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. V této oblasti p?sobíme již dvaadvacet let a své školáky vozíme na nejr?zn?jší místa v celém Pardubickém kraji. Na svozové autobusy si musíme shán?t prost?edky sami. Jsme proto nesmírn? rádi, že se nám díky sponzorským dar?m, a p?edevším nadaci NROS, poda?ilo získat další autobus pro více než padesát d?tí, a m?žeme tak pokra?ovat v našem poslání,“ uvedla Miluše Horská, ?editelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. a místop?edsedkyn? Senátu Parlamentu ?R.

Nov? po?ízený autobus, který již d?ti pojmenovaly Bella, slavnostn? pok?tila ve ?tvrtek 11. zá?í sólistka Státní opery v Praze Andrea Kalivodová. „P?eji tomuto krásnému novému vozu, aby v n?m jezdily samé veselé d?ti,“ pop?ála operní p?vkyn? a kmotra nového autobusu Andrea Kalivodová. Hosté se seznámili s chodem školy, vid?li tane?ní a muzikoterapeutická vystoupení žák?. Nový autobus, na jehož nákup se poda?ilo škole získat 1,5 milionu korun, poskytne handicapovaným d?tem díky optimálnímu interiérovému vybavení pohodln?jší a p?íjemn?jší prost?edí b?hem denního svážení do školy nebo cestování. Mladým lidem a dosp?lým klient?m pom?že v jejich dalším rozvoji dopravováním na pravidelné praxe k zam?stnavatel?m ze vzdálen?jších oblastí. „Naše d?ti budou využívat autobus každý školní den. Doveze je na hipoterapii, do plaveckého bazénu nebo na zajímavé exkurze, výlety a kulturní ?i spole?enské akce,“ doplnila Miluše Horská.

TIL_9068  TIL_9184

TIL_8898 TIL_8798

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.