+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Hotel The Augustine Prague oslavil své pětileté výročí

Luxusní pražský hotel The Augustine Prague, sídlící na pražské Malé Stran?, slavnostn? oslavil své p?tileté p?sobení na trhu cestovního ruchu.

Slavnostní ?tvrte?ní ve?er byl zahájen starostou Prahy 1 panem Ing. Old?ichem Lomeckým spole?n? s generálním ?editelem The Augustine Prague panem Elmar K. Greif a hlavním p?edstaveným Augustiniánského kláštera, v kterém se hotel nachází, otcem Juanem.

Ten p?ed zraky více jak 150 výjime?ných host? hotelu požehnal a vysv?til ho na další úsp?šná léta.

B?hem ve?era se hosté krom? dobrého jídla, pití a hudebního programu od skupiny Jazz Efterrätt , do?kali i p?ti exklusivních cen od partner? ve?era.

„Celý ve?er p?ed?il naše o?ekávání, jsem up?ímn? š?astný kolik osobností s námi p?išlo slavit. Pro mn? osobn? bylo nejv?tším p?ekvapením, jak p?átelská atmosféra tento oficiální ve?er provázela a jsem pot?šen, že hosté dom? opravdu nesp?chali,“ uvedl generální ?edit hotelu pan Elmar K. Greif.

Tím tak potvrdil motto tohoto luxusního pražského hotelu – starejme se o naše hosty tak, jako by nebyly v hotelu, ale na návšt?v? u svých p?átel.

Komplex sedmi historických budov v?etn? budovy kláštera, v kterých se hotel nachází dnes, prošel od roku 2006 do 2009 velmi náro?nou rekonstrukcí.

P?ed 5 lety dne 14. kv?tn? byl pak slavnostn? otev?en, aby se zanedlouho za?adil mezi špi?ku hotelové elity u nás. Je mimo jiné držitelem ocen?ní Travel + Leisure’s 2013 World’s Best a je veden mezi stovkou nejlepších hotel? sv?ta na 5. míst?.

Ani restaurace nez?stává pozadu a je držitelkou 3. místa v prestižním hodnocení magazínu Euro v kategorii Top Fine Dinning.

Hotel je pro svou jedine?nou polohu, která je kombinací atraktivní lokality historického centra jen pár krok? od Karlova Mostu a zárove? diskrétností díky své dispozici, je žádaným místem mezi osobnostmi filmu a hudební scény (nap?. Pierre Richard, Donald Sutherland, Gery Oldman, Edward Norton, Pink, Sting), um?ní, politiky a byznysu.

The Augustine Prague se stejnou vášní pe?uje i lokální hosty. „ Náš hotel je vyhledávaným místem i mezi ?eskou klientelou. Máme zákazníky, kte?í žijí v Praze, ale p?esto rádi využívají ubytování a dalších služeb hotelu “ uvedl Resident Manager Mat?j Vysko?il.

Práv? klid vnit?ních zahrad s letní terasou a barem, kde práv? za?íná pravidelné grilování nebo služby hotelového SPA, které nabízí relaxa?ní procedury i v teplých m?sících, je d?vodem, pro? stále více host? za víkendovým odpo?inkem necestuje, ale m?že si ho dop?át jednoduše „doma“.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.